Αποκλειστικοσ  αντιπροσωποσ

Εργοστάσιο Παραγωγής:

Θέση Δένδρο Αγρινίου,

Τ.Κ. 30100

Τηλέφωνο: 26410 44510   

Κινητό: 6973051984   

Φαξ: 26410 54262


E-mail: info@newdbhellas.gr

ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ Ε.Π.Ε. Για όλη την Ελλάδα
Αρχική Κατασκευές Επικοινωνία
Κραμποκουκησ επε - προκατ σπιτια

Copyright © 2008 - 2023 Newdb Hellas - All Rights Reserved / Website Design & Development: Viber

Οικολογικο συστημα δομησησ Αρχική - NewdbHellas

Κραμποκούκης Ε.Π.Ε.


Newdb Hellas Under Construction Αρχική - NewdbHellas Αρχική - NewdbHellas
House-newdb-technology
Πιστοποίηση ISO

Τα newdb αποτελούνται απο ένα σύνολο σύγχρονων και αξιόπιστων υλικών, τα οποία έχουν υποστεί με επιτυχία τους σχετικούς ελέγχους (TEST V313) και ανταποκρίνονται πλήρως στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την αντίδρασή τους στη φωτιά (ΕΝ13501-4), σε θέματα υγιεινής (ΕΝ120), ποιότητα και θερμική αγωγιμότητα (ΕΝ 13164), ενώ φέρουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά (ISO Certificate) που αποδεικνύουν και την καταλληλότητα για τη χρήση τους στην τεχνολογία newdb. Η εταιρία μας, καθώς και οι συνεργαζόμενες εταιρίες πρώτων υλών, μετά από αξιολογήσεις παρέχει πληθώρα πιστοποιητικών τα οποία είναι στη διάθεση κάθε πελάτη μας.Μελέτες/έρευνες - Πιστοποιήσεις

Η διαδικασία της πιστοποίησης επιβάλει την διεξαγωγή μιας σειράς πειραμάτων ώστε να βρεθούν, να καταγραφούν και να συγκριθούν τα δεδομένα που προκύπτουν με τα διεθνή πρότυπα. Τα πειράματα που διεξάγονται είναι συγκεκριμένα και οι μέθοδοι που ακολουθούνται καθορισμένες.    


Για την διεξαγωγή των πειραμάτων που απαιτούνται για τον έλεγχο των ιδιοτήτων του εξεταζόμενου δομικού στοιχείου χρησιμοποιήθηκε ο εργαστηριακός εξοπλισμός του τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών - εργαστήριο Μηχανικής και Αντοχής Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  το οποίο διαθέτει κατάλληλο και πιστοποιημένο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων πειραμάτων.


Οι μελέτες που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τα αποτελέσματα είναι οι εξής (περιηγηθείτε πατώντας τα βέλη):
 Οι δύο τελευταίες έρευνες που πραγματοποίηθηκαν στις 16/09/2019 από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων με επικεφαλή τον καθηγητή κ. Μάτικα Θεόδωρο, διευθυντή του εργαστηρίου MSS-NDE,  πιστοποιούν ότι το σύστημα δόμησης πρότυπων κατοικιών της εταιρίας μας, New Discover Bricks Hellas, πληροί τις απαιτήσεις της αντίδρασης στη φωτιά των δομικών υλικών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13501-1:2007 + A1:2009 καθώς και τις απαιτήσεις ευφλεκτότητας σύμφωνα με το Γερμανικό πρότυπο DIN 4102-1.

Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πιστοποίηση ISO9001 προκατ σπίτια Κραμποκούκης

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό. Η εταιρία μας έχει αξιολογηθεί από τον φορέα πιστοποίησης EQA Hellas και απέκτησε το υπ’ αριθμ. 3409/09 πιστοποιητικό το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ELOT EN ISO 9001:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας).

 1. Μελέτη θερμικής συμπεριφοράς συστήματος δόμησης πρότυπων κατοικιών πρότυπων κατοικιών

Meleti-thermikis-simperiforas.jpg Meleti-thermikis-simperiforas2.jpg Meleti-thermikis-simperiforas3.jpg
Europaiko-protypo.jpg Germaniko-protypo.jpg

Έκθεση δοκικής: Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13501-1:2007+A1:2009


 Έκθεση δοκικής: Γερμανικό πρότυπο DIN 4102-1